بیژن اخگر

متولد ۱۳۴۳ ،کرمانشاه ، ایران

تحصیلات:

کارشناس نقاشی، دانشگاه هنر۱۳۷۲

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۹

تدریس:

هنرستان های هنرهای تجسمی کرمانشاه (۱۳۷۵ تا ۱۳۷۲)

جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر(۱۳۸۵)

دانشگاه علمی کاربردی کرج(۱۳۸۹-۱۳۸۷)

دانشگاه آزاد شیراز(۱۳۹۱-۱۳۸۷)

نمایشگاه های گروهی:

بینال چهارم نقاشی ایران ۱۳۷۲

گالری آریا ۱۳۷۵

گالری برگ ، گروه بدنه ۱۳۸۳

گالری دی، گروه بدنه ۱۳۸۴

گالری ماه ۱۳۸۵

نمایشگاه خیریه کویت ۱۳۸۶

نمایشگاه ا ساتید جهاد دانشگاهی کرج ۱۳۸۶

بینال مردودین، گالری بهزاد ۱۳۸۶

نمایشگاه منتخب استانها، فرهنگستان هنر ۱۳۸۸

گالری الهه نمایشگاه بازی ۱۳۹۰

دومین بازار نقاشی تهران فرهنگستان هنر۱۳۹۱

هفتمین نمایشگاه هفت نگاه فرهنگسرای نیاوران۱۳۹۱

دومین نمایشگاه سالانه نقاشی و مجسمه خانه هنرمندان ۱۳۹۲

SOAZ ART WORKS نمایشگاه لندن ۱۳۹۲

گالری شیرین نمایشگاه اتومبیل/ ماشین ۱۳۹۲
گالری امکان  “نمایشگاه دور” ۱۳۹۹

فعالیت های حرفه ای:

دبیر نهمین جشنواره ی هنرهای تجسمی جوانان کرمانشاه ۱۳۷۵

داور جشنواره ی هنرهای تجسمی جوانان دانش آموزان نواحی سه گانه کرمانشاه ۱۳۷۳

داور دومین جشنواره ی تجسمی غرب کشور ، مریوان ۱۳۷۹

عضو گروه نقاشان بدنه ۱۳۸۲

نمایشگاه های انفرادی:

نمایشگاه دائمی هنرهای تجسمی کرمانشاه ۱۳۷۱

نمایشگاه دائمی هنرهای تجسمی کرمانشاه ۱۳۷۳

مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی کرمانشاه ۱۳۷۴

گالری لاله ۱۳۷۶

گالری افرند ۱۳۷۷

گالری باران ۱۳۸۶

گالری اعتماد ۱۳۸۸

گالری طراحان آزاد۱۳۹۱

گالری اثر ۱۳۹۳

گالری هور ۱۳۹۷

گالری اعتماد – نگارستان هنر ۱۳۹۸

گالری امکان  “تجرید آباد” ۱۴۰۰

گالری امکان ( در محل گالری آب انبار ) ” شب آباد ” ۱۴۰۰